Ajuntament de Girona

diumenge 31 de juliol 2016, 09:12:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de renúncia d'un vehicle a favor de l'Ajuntament

Comunicat de renúncia d'un vehicle a favor de l'Ajuntament

Renúncia voluntària i cessió del vehicle a favor de l'Ajuntament pel posterior desballestament.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
- Instància específica

Observacions:
- La renúncia no eximeix del pagament dels deutes endarrerits corresponents al vehicle.
- S'ha de fer constar on es troba estacionat el vehicle.
- L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de trasllat al dipòsit de vehicles, de donar-lo de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit i del mateix Ajuntament i del desballestament.
- Caldrà lliurar les claus del vehicle.Legislació
- Ordenança municipal de circulació.
- Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010