Ajuntament de Girona

dilluns 25 de juliol 2016, 11:55:02

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat d'oferiment de documentació a l'Arxiu Municipal de Girona

Comunicat d'oferiment de documentació a l'Arxiu Municipal de Girona

Qualsevol persona o entitat pot fer donació de material (textual, imatge, àudio...) relacionat amb la ciutat de Girona a l'Arxiu Municipal.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Observacions:
És aconsellable contactar prèviament amb l'Arxiu Municipal de Girona.

Legislació
- Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents de Catalunya.
- Reglament Arxiu Municipal de Girona, aprovat pel ple en data 12 de febrer de 1993.

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010