Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 14:26:44

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de parcel·la en el sector de les hortes de Santa Eugènia

Sol·licitud de parcel·la en el sector de les hortes de Santa Eugènia

L'Ajuntament de Girona ha posat a disposició de l'Associació d'Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia les parcel·les d'horta, a través d'un conveni de cessió d'ús, perquè les persones interessades puguin utilitzar les parcel·les municipals com a hort de lleure.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
L'Assemblea General de l'Associació d'Usuaris de les hortes de Santa Eugènia ha establert una taxa per l'any 2020:
- Primer any: 25 EUR de fiança, en l'acte d'adjudicació. Aquesta fiança es retorna al finalitzar la relació amb l'Associació, sempre i quan es deixi l'hort amb les mateixes condicions en que es va trobar.
- Anualment: 10,00 EUR per parcel·la + 0,20 EUR per m2

Requisits previs:
- La persona interessada ha d'estar empadronada ea la ciutat de Girona.

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Fotocòpia del document identificatiu

Observacions:
Associació d'usuaris de les hortes de Santa Eugènia.
Adreça postal: c. Santa Eugènia, 144-146
Tel. 972 243831 (tardes) / 679750654
masmarria2009@gmail.com

Legislació
- Normes d'ús de les hortes de Santa Eugènia.
- Estatuts socials de l'Associació d'usuaris de les hortes de Santa Eugènia.

Tràmits relacionats:
Comunicat de renúncia de parcel·la en el sector de les hortes de Santa Eugènia

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010