Ajuntament de Girona

diumenge 24 de juliol 2016, 04:51:32

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per formar part de la comissió de la Copa

Sol·licitud per formar part de la comissió de la Copa

La Comissió de la Copa té l'objectiu de gestionar la instal·lació, el funcionament i activitats de les barraques de l'espai de La Copa.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
- Instància específica

Observacions:
La Comissió de La Copa estarà integrada per:
- 9 membres designats entre les persones proposades per entitats ciutadanes amb personalitat jurídica pròpia que responguin a una convocatòria pública de l'Ajuntament. S'escolliran en primer lloc per ordre d'antiguitat al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, en segon lloc per el nombre de vegades que han tingut parada a La Copa i, en cas d'empat, es farà un sorteig davant de la Secretaria General de l'Ajuntament. La condició de membre té una durada màxima de 3 anys i s'aniran renovant amb les propostes que cada any presentin les entitats.
- 4 membres designats entre les entitats que obtinguin parada: 3 del grup A i 1 del grup B. Es podran presentar voluntaris, un cop fet el sorteig. Si el nombre de voluntaris supera el de llocs disponibles es sortejaran les places entre els voluntaris. Si no hi ha prou voluntaris, es realitzarà un sorteig entre les entitats amb parada, respectant la proporció entre els dos grups. La condició de membre durarà des del dia del sorteig fins a la valoració de les Fires.
- 3 membres en representació de l'Ajuntament de Girona: 1 regidor i 2 tècnics, amb veu i sense vot. La condició de membre serà efectiva mentre tingui vigència la seva condició de representant municipal.
Cap membre de la Comissió podrà participar en el procés de contractació d'empreses subministradores de serveis necessaris a l'espai de La Copa si té algún tipus de relació laboral, de consanguinitat fins a segon grau, d'afinitat o d'enemistat amb aquestes.
Les entitats representades a la Comissió hauran de nomenar un titular i un suplent. Si no assisteixen a tres sessions de treball de la Comissió, l'entitat que representen causarà baixa i es demanarà la propera de les que s'hagin presentat que anomeni un titular i un suplent i formi part de la Comissió.


Legislació
- Bases anuals per la convocatòria per la instal·lació de parades per a la venda de begudes i entrepans durant les fires de Sant Narcís a entitats de la ciutat de Girona.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Comissió de la Copa 2016
Fires de Sant Narcís 2016

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010