Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 09:15:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat de titularitat de llicència de taxi

Sol·licitud de certificat de titularitat de llicència de taxi

L'Ajuntament expedeix un certificat conforme una persona és titular d'una llicència de taxi.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 24 EUR

Observacions:
Certificats referents a titularitat de parada, canvi de vehicle, pignoració de llicència.

Legislació
- Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers
- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi
- Reial Decret 2025/1984, de 17 d'octubre. Reglament regulador del servei d'autotaxi de Girona

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010