Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 03:49:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat de disciplina urbanística

Sol·licitud de certificat de disciplina urbanística

Sol·licitud de certificat conforme la finca no és objecte d'expedient de protecció de la legalitat urbanística.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 50,05 EUR.

Observacions:
Es pot demanar que al certificat hi consti l'acreditació de que en aquesta finca, l'ús d'habitatge hi és autoritzat (aquest cas està previst pel supòsit d'exoneració del venedor, de l'obligació de lliurar al comprador, la cèdula d'habitabilitat en cas d'habitatges usats o preexistents que hagin de ser objecte d'obres de rehabilitació).

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010