Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:51:22

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís

Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís

Cessió gratuïta de parades per a la venda de begudes i entrepans a la Copa durant les Fires de Sant Narcís a entitats, associacions, altres associacions cíviques, culturals i esportives, associació d'estudiants i consell d'estudiants de la Universitat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils.

Segons les bases reguladores ho podran sol·licitar:
GRUP A:
- Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d�actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d�Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de 2 anys.
- Queden excloses les federacions i confederacions, de qualsevol tipus, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives i altres l�actuació de les quals no sigui d�àmbit estrictament local.
- Es considerarà com a una sola demanda les que vinguin de diferents seccions, serveis, àrees o departaments d'una mateixa entitat o les seves agrupacions juvenils i adultes. Exemples: Seccions d'una mateixa entitat, club esportiu o penya d�aficionats (per exemple secció infantil o juvenil) i Plataformes, federacions, agrupacions veïnals o similars.

GRUP B:
- Estudiants de Universitat de Girona, ( associacions d�estudiants i Consell d�Estudiants). La Universitat de Girona presentarà una única sol·licitud amb la proposta d�1 associació d�estudiants.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives:
- Relació de 10 persones responsables designats per l'entitat, per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.
- Fotocòpia dels documents identificatius de les persones responsables de l'entitat.
Associacions i consell d'estudiants de la Universitat de Girona:
- Sol·licitud del Vice-rectorat d'Estudiants i Relacions Exteriors de la Universitat de Girona, en el que proposi 3 associacions d'estudiants i el Consell d'Estudiants.
- Relació de 10 persones responsables per cada associació i una pel Consell d'Estudiants per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.

Observacions:
El termini de presentació de sol·licituds s�inicia el dia 13 d�agost fins el 26 d�agost 2021.

Nombre d�espais a distribuir:
Grup A: 7 parades
Grup B: 1 parades

Legislació
- Bases anuals per a la cessió gratuïta d'instal·lació de parades per a la venda de begudes i entrepans durant les fires de Sant Narcís a entitats de la ciutat de Girona.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud per formar part de la comissió de la Copa

Més informació
Normativa de la Copa

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010