Ajuntament de Girona

dijous 30 de novembre 2023, 06:39:15

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís

Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís

Cessió gratuïta de parades per a la venda de begudes i entrepans a la Copa durant les Fires de Sant Narcís a entitats, associacions, altres associacions cíviques, culturals i esportives, associació d'estudiants i consell d'estudiants de la Universitat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Segons les bases reguladores ho podran sol·licitar:

GRUP A:
- Entitats que vulguin associar-se entre elles i vulguin fer una explotació col·laborativa de de la parada, amb un màxim de dues entitats.
- Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de 1 any.
- Queden excloses les federacions i confederacions, de qualsevol tipus, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives i altres l'actuació de les quals no sigui d'àmbit estrictament local.
- Es considerarà com a una sola demanda les que vinguin de diferents seccions, serveis, àrees o departaments d'una mateixa entitat o les seves agrupacions juvenils i adultes. Exemples: Seccions d'una mateixa entitat, club esportiu o penya d'aficionats (per exemple secció infantil o juvenil) i Plataformes, federacions, agrupacions veïnals o similars.
- En cas que no hi haguessin prou entitats per cobrir aquest grup, les places no adjudicades passarien al grup B.
- Aquest grup comptarà amb un màxim de 2 parades.

GRUP B:
- Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de 1 any.
- Queden excloses les federacions i confederacions, de qualsevol tipus, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives i altres l'actuació de les quals no sigui d'àmbit estrictament local.
- Es considerarà com a una sola demanda les que vinguin de diferents seccions, serveis, àrees o departaments d'una mateixa entitat o les seves agrupacions juvenils i adultes. Exemples: Seccions d'una mateixa entitat, club esportiu o penya d'aficionats (per exemple secció infantil o juvenil) i Plataformes, federacions, agrupacions veïnals o similars.
Aquest grup comptarà amb un màxim de 13 parades.

GRUP C:
- Estudiants de Universitat de Girona, ( associacions d'estudiants i Consell d'Estudiants). La Universitat de Girona presentarà una única sol·licitud amb la proposta de 4 associació d'estudiants.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
GRUP A:
- Acreditació fefaent d'haver realitzat un mínim de quatre activitats, a la ciutat de Girona, organitzades per les entitats de manera individual i obertes a la participació ciutadana, durant el període comprès entre el 7 de novembre de 2022 i el 28 de febrer del 2023. En el cas d'entitats esportives,s'admetrà el calendari de competició federat en la que participen, original i segellat.
- Relació de 10 persones responsables designades por l'entitat, per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.
- Fotocòpia dels documents identificatius de les persones responsables de l'entitat.
- Les sol·licituds han de ser conjuntes, especificant les entitats que conformen l'aliança i les dades de cada una.
GRUP B:
- Acreditació fefaent d'haver realitzat un mínim de quatre activitats, a la ciutat de Girona, organitzades per l'entitat i obertes a la participació ciutadana, durant el període comprès entre el 7 de novembre de 2022 i el 28 de febrer del 2023. En el cas d'entitats esportives,s'admetrà el calendari de competició federat en la que participen, original i segellat.
- Relació de 10 persones responsables designades por l'entitat, per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.
- Fotocòpia dels documents identificatius de les persones responsables de l'entitat.
GRUP C:
- Sol·licitud del Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Exteriors de l'Universitat de Girona, en el que proposi 4 associacions.
- Relació de 10 persones responsables per cada associació i fotocòpia del DNI vigent d'aquestes persones.

Observacions:
El termini per presentar les sol·licituds és del 12 al 26 de maig de 2023.

Legislació
- Bases anuals per a la cessió gratuïta d'instal·lació de parades per a la venda de begudes i entrepans durant les fires de Sant Narcís a entitats de la ciutat de Girona.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud per formar part de la comissió de la Copa

Més informació
Normativa de la Copa

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010