Ajuntament de Girona

dimecres 14 d'abril 2021, 20:08:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís

Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís

Cessió gratuïta de parades per a la venda de begudes i entrepans a la Copa durant les Fires de Sant Narcís a entitats, associacions, altres associacions cíviques, culturals i esportives, associació d'estudiants i consell d'estudiants de la Universitat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives:
- Relació de 10 persones responsables designats per l'entitat, per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.
- Fotocòpia dels documents identificatius de les persones responsables de l'entitat.
Associacions i consell d'estudiants de la Universitat de Girona:
- Sol·licitud del Vice-rectorat d'Estudiants i Relacions Exteriors de la Universitat de Girona, en el que proposi 3 associacions d'estudiants i el Consell d'Estudiants.
- Relació de 10 persones responsables per cada associació i una pel Consell d'Estudiants per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.

Observacions:
- Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació estrictament local, sense afany de lucre, han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitas Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys.
- Acreditació, fefaent (cartells anunciadors de l'activitat, publicitat a la web de l'entitat o en premsa, etc), d'haver realitzat un mínim de quatre activitats, a la ciutat de Girona, organitzades per l'entitat i obertes a la participació ciutadana, durant l'any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- En el cas de les entitats esportives s'admetrà el calendari de competició federada en la qual participin i que haurà d'estar segellat per la federació corresponent, i ser original.
- El termini de presentació de sol·licituds és fins al 2 de juny de 2019.

Legislació
- Bases anuals per a la cessió gratuïta d'instal·lació de parades per a la venda de begudes i entrepans durant les fires de Sant Narcís a entitats de la ciutat de Girona.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud per formar part de la comissió de la Copa

Més informació
Normativa de la Copa

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010