Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 04:49:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de plaça fora de termini d'educació infantil i primària

Sol·licitud de plaça fora de termini d'educació infantil i primària

Per escolaritzar un infant o jove en edat d'escolarització obligatòria, en el cas de nova residència al municipi de Girona i fora del termini establert en el Procés de Preinscripció del curs 2013-2014 (de l'11 al 22 de març de 2013), cal adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Escolarització on s'iniciarà el tràmit, s'informarà de la disponibilitat de places, la documentació necessària per tramitar la petició així com els terminis per rebre la resposta d'assignació de centre.


Obtenir instància


On adreçar-se:
ESCOLARITZACIÓ
972 010 280
www.girona.cat/ome

A qui va adreçat:
- El pare, mare o tutor/a en el cas de menors.

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A l'Oficina Municipal d'Escolarització


Documentació que cal aportar:
- Certificat d'empadronament
- Document identificatiu del pare, mare o tutor/a legal
- Llibre de família o partida de naixement
- Tarjeta sanitària del nen/a
- Carnet de vacunes

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010