Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 17:51:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per a la substitució del pagament del deute per treballs en benefici de la comunitat

Sol·licitud per a la substitució del pagament del deute per treballs en benefici de la comunitat

S'ofereix una alternativa que permet substituir el pagament d'un deute municipal mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Persones físiques, majors d'edat, empadronades al municipi de Girona
- Tenir necessitat socioeconòmica segons informe social

Observacions:
El treball en Benefici de la Comunicat (TBC), és una prestació.
- Personal i intrasferible
- Voluntària
- Gratuïta
- Coberta amb una assegurança a càrrec de l'Ajuntament
Els deutes que es poden compensar són:
- Multes de trànsit (exceptuant les molt greus)
- Sancions (civisme, mediambientals)
- No són compensables els tributs
- No poden ser reincidents en la comissió de les infraccions que formen part del deute.
La sol·licitud de compensació dels deutes municipals exclourà la possibilitat de beneficiar-se dels descomptes previstos en les ordenances municipals.

Legislació
- Ordenança reguladora de l'execució alternativa al pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Girona mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat, de data 8 d'abril de 2013.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010