Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 06:55:01

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de parada de roses i/o llibres a la fira de Sant Jordi

Sol·licitud de parada de roses i/o llibres a la fira de Sant Jordi

L'Ajuntament dona permís per vendre llibres i roses a diferents indrets de la ciutat el 23 d'abril, diada de Sant Jordi.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Sol·licitud específica

Observacions:
El termini per presentar les sol·licituds és fins el dia 22 de març de 2020.
D'acord amb el present reglament de Fires i Mercats al carrer s'autoritza a la zona Rambla Llibertat i Plaça Catalunya, sempre en funció de l'espai disponible, a professionals llibreters (venda de llibres) i professionals floristes (venda de roses) amb establiment a la ciutat, entitats sense ànim de lucre, degudament registrades al registre municipal d'entitats (venda de roses i difusió de l'entitat) i a col·lectius d'estudiants de la ciutat acreditats (venda de roses).
També es permet l'ocupació de la via pública davant dels establiments dedicats professionalment a la venda de llibres i roses.

Legislació
- Reglament de Fires i Mercats al carrer de Girona

Més informació
Bases de la convocatòria

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010