Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 05:24:23

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajudes per a l'enregistrament de maquetes a l'Espai Marfà

Sol·licitud d'ajudes per a l'enregistrament de maquetes a l'Espai Marfà

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a donar suport a grups novells per l'enregistrament de maquetes amb l'objectiu d'impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolpament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d'assaig de l'Espai Marfà.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal


Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'ajudes per a l'enregistrament de maquetes a l'Espai Marfà:
- Instància específica
- Projecte de l'activitat
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva
- Altra documentació acreditativa
- Currículum

Observacions:
Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria.
- Les ajudes consisteixen en 5 sessions (d'un màxim de 9 hores diàries) per a la producció (preparació, gravació i mescla) d'una maqueta (entre 2 i 4 temes segons cada cas), i sense cost per als grups o artistes.
- Les 5 sessions consisteixen en 1 sessió prèvia de preparació, 1 sessió de muntatge i presa de contacte amb l'estudi de gravació, 2 sessions de gravació i 1 sessió de mescla. Aquesta planificació es podrà modificar previ acord entre el grup i l'Espai Marfà, però en cap cas es superaran les 45 hores previstes.
- Es posarà a disposició dels grups seleccionats els recursos disponibles a l'Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d'assaig), així com el personal necessari per realitzar el projecte, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l'enregistrament, i
l'acompanyament d'un productor musical que orienti els grups tant en la vessant artística com tècnica de l'enregistrament.
- Per accedir a les ajudes cal que el solista o els diferents integrants siguin usuaris registrats del servei de Bucs d'Assaig de l'Espai Marfà.
Només s'admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats. Tampoc s'admetran propostes d'artistes que tingui un cotracte discogràfic editorial en vigor.
El termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria s'obre el 2 de novembre de 2015 i es tanca el 30 de novembre de 2015.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Bases de la convocatòria 2015

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010