Ajuntament de Girona

dimarts 26 de gener 2021, 17:31:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per a les associacions de comerciants de Girona

Sol·licitud de subvenció per a les associacions de comerciants de Girona

L'objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 6 de gener de 2020.

Convocatòria tancada


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Associacions de Comerciants de Girona

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
- Cal que les associacions estiguin inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Girona

Documentació que cal aportar:

- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
- Escriptura de constitució o Estatuts
- Programa anual d'actuacions previstes per l'entitat, contemplant els apartats següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost individualitzat
- Especificacions del número d'associats, quota anual que paguen i metres lineals que abasta l'àmbit territorial de l'Associació (s'especificarà únicament als carrers on hi constin establiments associats)

Observacions:
El termini de presentació de les sol·licituds és del 6 d'agost al 20 de setembre de 2019. Convocatoria tancada.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Bases de la convocatòria

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010