Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 16:22:32

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, de persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a quinze hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d'influència.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Consultar a las bases de la convocatòria.

Observacions:
Convocatòria tancada

Legislació
- Bases reguladores per a la concessió de subvencions a la contractació del programa Girona Actua, en règim de concurrència competitiva, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en data 10 de maig de 2019, publicades al Butlletí de la Província de Girona núm. 111/0, anunci 4595, de 10 de juny de 2019.

Termini resolució
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos, comptats a partir del dia de finalització del termini de presentació se sol·licituds.

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Bases convocatòria Subvenció Girona Actua

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010