Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 15:34:51

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'admissió al projecte carrers de música

Sol·licitud d'admissió al projecte carrers de música

Girona, carrers de música és una iniciativa que vol potenciar i regular la presència de música en viu als carrers de la ciutat. Es tracta d'una aposta per la cultura i per promoure i visibilitazar la música emergent i de proximitat amb el territori.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

Especificacions de la documentació a aportar:
- Fotocòpia del document identificatiu
- Dues fotografies 3x4
- Documentació que acrediti la formació musical (currículum, certificat d'estudis...)

Observacions:
El projecte "Girona, carrers de música" posa a disposició dels músics la possibilitat de tocar a la via pública de forma regulada i planificada alhora que facilita a tots els ciutadans i ciutadanes sense excepció l'accés lliure i gratuït a la música interpretada en directe.
Els punts d'interpretació musical estaran senyalitzats. Per poder tocar en aquests punts els músics han d'estar acreditats prèviament en el projecte. L'acreditació s'ha de fer presencialment a les oficines de l'Espai Marfà.
Els horaris de gestió i atenció al músic seran de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Els músics que estiguin interessats en participar hauran d'acreditar formació musical. Els infants menors de 14 anys només poden accedir al projecte en el marc d'una activitat educativa.
Els músics inscrits formaran part d'un registre de músics amb l'autorització per interpretar música al carrer. L'autorització serà vigent durant l'any natural en que s'hagin acreditat. Aquesta autorització estarà subjecte als punts i horaris fixats i a les condicions establertes.
Hi hauran tres modalitats de carnet: individual (1 integrant), per grups (2 a 5 integrants) i carnet per a projectes formatius i/o escolars.
Les reserves es podran realitzar per telèfon o presencialment a l'Espai Marfà.

Més informació
Sol·licitud d'admissió al projecte carrers de música

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010