Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 16:20:41

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització a la instal·lació d'atraccions i parades de fira al parc de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís

Sol·licitud d'autorització a la instal·lació d'atraccions i parades de fira al parc de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís

L'Ajuntament regula la instal·lació i funcionament d'atraccions i parades de fires durant i amb motiu de la celebració de les Fires de Sant Narcís al Parc Municipal de la Devesa.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona interessada i en el cas de persones jurídiques fotocòpia del NIF de l'empresa
- Justificant d'ingrés de la fiança

Observacions:
El termini per presentar les sol·licituds és del dia 22 de juliol al dia 8 d'agost de 2022.
S'haurà de presentar una sol·licitud per a cada atracció i/o parada per a la qual es sol·liciti autorització.


Legislació
- Bases reguladores de les condicions d'adjudicació, instal·lació i sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís a entitats de la ciutat de Girona.

Més informació
Bases de la convocatòria

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010