Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:37:14

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de pèrdua d'un animal

Comunicació de pèrdua d'un animal

La persona propietària de l'animal ha de comunicar la pèrdua, escapament i/o robatori en compliment de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Fotografia de l'animal

- Declaració jurada d'animals (la trobareu a l' apartat de "més informació")

Observacions:
Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a comunicar a l'Ajuntament del terme municipal on s'ha produït la pèrdua i a l'Ajuntament on està censat l'animal, en el termini de 48 hores, des que es té coneixement del robatori o pèrdua d'un animal de companyia amb la documentació identificativa pertinent a l'efecte de facilitar-ne la recuperació.
L'incompliment d'aquesta obligació pot tenir consideració d'abandonament i suposar una infracció molt greu.

Legislació
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
- Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya

Silenci administratiu
-

Més informació
Declaració jurada d'animals
Ordenança Municipal de protecció, control i tinença d'animals
Tinença d'animals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010