Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 16:25:49

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria Beca Girona Premi d'Europa

Sol·licitud de participació en la convocatòria Beca Girona Premi d'Europa

La beca premi d'europa es crea per promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives d'interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Els centres educatius de secundària de la ciutat

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Els centres educatius que es presentin:
- Han d'haver justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona, excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
- S'han de trobar al corrent de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de participació en la convocatòria Beca Premi d'Europa:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
Especificacions de documentació a aportar:
- Cal aportar certificat de l'acord del Consell Escolar de Centre (CEC) d'aprovació de la participació a la convocatòria.

Observacions:
Convocatòria 2024:
El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació serà el dia 31 de maig de 2024.

Més informació
Bases de la convocatòria
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010