Ajuntament de Girona

dijous 19 de maig 2022, 00:26:21

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud Projectes Singulars

Sol·licitud Projectes Singulars

Els projectes singulars són una de les modalitats dels programes de diversificació curricular a secundària consistents en una mesura específica d'atenció a la diversitat de l'alumnat de segon cicle d'ESO (3r i 4t) en risc de fracàs escolar. Aquests programes es duen a terme mitjançant un conveni establert entre l'Ajuntament, el Departament d'Ensenyament i els centres educatius de secundària de la ciutat.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Els centres educatius de secundària públics i privats de la ciutat

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:

Especificacions de la documentaició a aportar:
- Projecte Singular, si escau
- Renovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Girona per al Projecte Singular del centre, si escau
- Alta d'alumnes i informes psicopedagògics de cadascun/a dels que participen en el Projecte Singular durant el curs escolar vigent, si escau
- Baixa d'alumnes en el Projecte Singular durant el curs escolar vigent, si escau
- Acord de col·laboració de les empreses, si escau
- Declaració responsable de les empreses en relació amb delictes contra la llibertat, la indemnitat sexual i el tràfic d'éssers humans, si escau
- Declaració responsable d'alumnes en relació amb delictes contra la llibertat, la indemnitat sexual i el tràfic d'éssers humans, si escau
- Memòria del projecte singular del curs escolar vigent, si escau

Observacions:
Caldrà presentar la documentació que correspongui segons el tràmit que es vol realitzar.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Termini resolució
No procedeix

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010