Ajuntament de Girona

dimecres 18 de juliol 2018, 10:57:12

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'inscripció a la mostra d'aparadorisme i decoració interior "Girona, Temps de Flors"

Sol·licitud d'inscripció a la mostra d'aparadorisme i decoració interior "Girona, Temps de Flors"

La mostra d'aparadorisme i decoració interior "Girona, Temps de Flors" té per objectiu implicar i promoure el comerç local en les activitats a la ciutat durant les dates de la mostra floral. La temàtica de la mostra serà la flor.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
La participació és oberta a tots els establiments d'àmbit comercial, de restauració i allotjament turístic de la ciutat de Girona.
El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 12 d'abril de 2018.
Els aparadors hauran de romandre exposats del 12 al 20 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Més informació
Bases de la convocatòria 2018

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010