Ajuntament de Girona

dissabte 4 de desembre 2021, 01:50:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'inscripció a la mostra d'aparadorisme i decoració interior "Girona, Temps de Flors"

Sol·licitud d'inscripció a la mostra d'aparadorisme i decoració interior "Girona, Temps de Flors"

La mostra d'aparadorisme i decoració interior "Girona, Temps de Flors" té per objectiu implicar i promoure el comerç local en les activitats a la ciutat durant les dates de la mostra floral. La temàtica de la mostra serà la flor.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
La participació és oberta a tots els establiments d'àmbit comercial, de restauració i allotjament turístic de la ciutat de Girona.
El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 10 d'abril de 2020.
Els aparadors hauran de romandre exposats del 9 al 17 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Més informació
Conscurs d'aparadorisme i decoració interior

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010