Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 04:47:41

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per formar part del sector d'artesania del Mercat de Nadal

Sol·licitud per formar part del sector d'artesania del Mercat de Nadal

Sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de parades del sector d'artesania durant el Mercat de Nadal a la plaça de la Independència, en el marc de la celebració de les festes de Nadal de l'any 2024, amb la possibilitat de pròrroga per a les edicions 2025, 2026 i 2027.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Podrà concórrer a la licitació la persona interessada que realitzi la seves activitats dins l'àmbit de l'artesania. S'entén per artesania, l'activitat de producció, transformació o reparació de béns artístics i de consum, i la de prestació de serveis realitzada mitjançant processos en els quals la intervenció personal i el coneixement tècnic constitueixen factors predominants i que donen com a resultat un producte artesà local, individualitzat i realitzat amb matèria primera natural o matèria industrial reciclada que combini la tècnica, la tradició i/o la innovació, i que en cap cas sigui susceptible d'una producció industrial, totalment mecanitzada o en grans sèries, per a la seva comercialització.

L'activitat de l'adjudicatari ha d'estar inclosa dins el ¿Repertori de famílies d'oficis artesans¿ del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), d'acord amb el que estableix el Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, aprovat per la Generalitat de Catalunya:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=682115

Tanmateix, podran ser adjudicataris els interessats que acreditin realitzar una activitat artesana interessant als efectes d'aquestes bases tot i que siguin d'altres famílies.

Com fer-ho:
Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica.

Període de sol·licitud del 8 d'abril al 6 de maig de 2024 (ambdós inclosos).

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia de l'alta al padró de l'IAE, en el cas de no ser local
- Fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social com a autònoms
- Carnet artesà en el cas de venda d'artesania
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
- Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil
- Declaració responsable
- Instància específica.

Observacions:
La documentació a adjuntar a la sol·licitud és tota la documentació necessària per tal de poder puntuar els ¿Criteris per a la valoració de les sol·licituds¿ especificats a l'article 9è de les presents bases. Els punts que no es puguin valorar per manca de documentació justificativa no podran ser esmenats a l'interessat/da i es valoraran amb zero punts.

Legislació
- Bases reguladores
- Ordenances fiscals i preus públics
- Reglament de Fires i mercats al carrer de Girona

Termini resolució
2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Bases reguladores BOP 67 del 05/04/2024
Més informació al web del Mercat de Nadal
Ordenances fiscals
Reglament de fires i mercats al carrer de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010