Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 04:15:12

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de foc d'esbarjo

Comunicació de foc d'esbarjo

Qui vulgui dur a terme un foc d'esbarjo en terrenys forestals en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març ho ha de comunicar a la Generalitat.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d¿1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l¿estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Un cop presentada la sol·licitud, si no hi ha cap esmena a fer, s'entendrà autoritzada la comunicació.

Actualment, amb l'aprovació de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular, queda prohibit la crema de restes vegetals.
Així doncs, d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i de la Llei 7/2022 es poden sol·licitar focs d'esbarjo del 16 d'octubre al 14 de març complint les mesures preventives que consten en la mateixa sol·licitud.
Passat aquest període hi ha risc d'incendi i s'ha de sol·licitar una autorització per encendre foc, aquesta autorització quedarà anul·lada quan el Departament d'Acció Climàtica així ho determini (activació del PLA ALFA).

A continuació s'apunten alternatives a la crema per a la gestió del residu vegetal:
- Portar les restes a les deixalleries municipals, si el seu volum és inferior a 1 metre cúbic.
- O bé, portar-les a un centre gestor de residus autoritzat.

Altres alternatives:
- Trituració de restes vegetals
- Compostatge

Legislació
- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular

Més informació
Autorització o comunicació per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010