Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:16:21

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'informe social per la beca de menjador escolar

Sol·licitud d'informe social per la beca de menjador escolar

Les famílies d'infants que han demanat l'ajut individual de menjador escolar del Consell Comarcal que no tenen seguiment als Serveis Socials i es troben en situació administrativa irregular i/o sense dades econòmiques d'Hisenda, han de sol·licitar un informe de valoració de risc social.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Famílies sense seguiment als serveis socials que han sol·licitat la beca de menjador i estan en situació administrativa irregular.
- Famílies sense seguiment als serveis socials que han sol·licitat la beca de menjador i que no hagin fet la declaració de la renda 2022.

Com fer-ho:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Documentació que cal aportar:
- Declaració jurada en relació amb els ingressos del nucli familiar
- Còpia de la sol·licitud de beca per a menjador escolar, presentada al Consell Comarcal
- Idalu, número d'alumne, en el cas que no hagin presentat la sol·licitud de beca per a menjador escolar


 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010