Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:26:05

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de recollida d'animals a domicili

Sol·licitud de recollida d'animals a domicili

Les persones que tinguin al seu càrrec un animal censat al Registre Municipal d'Animals de Companyia poden sol·licitar aquest servei municipal per mort de l'animal.
On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
Presencialment al departament de Sostenibilitat.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Preu pel servei per desplaçament: 25,85 EUR
Preu per la gestió de cadàvers: 46,65 EUR

Documentació que cal aportar:
- Document de pagament de taxa.

Observacions:
- Prèviament s'ha d'abonar la taxa aprovada per a aquest servei a l'oficina de Recaptació Municipal.
- Posteriorment el departament de Sostenibilitat es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per anar a recollir l'animal.

Legislació
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. Aprovada definitivament per acord de Ple de la Corporació de 14 de juliol de 2009. Publicada al BOP núm. 144 de 29 de juliol de 2009

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010