Ajuntament de Girona

diumenge 24 de juliol 2016, 04:50:53

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Participació convocatòria beca Josep Pallach per a projectes d'innovació educativa

Participació convocatòria beca Josep Pallach per a projectes d'innovació educativa

La beca Josep Pallach es convoca amb l'objectiu d'impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Els professors universitaris i els no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil i primària, ESO, cicles formatius o batxillerat.
- Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense ànim de lucre.
La convocatòria està oberta tant a entitats i professorat dels centres de la ciutat com de fora, sempre que el seu projecte estigui centrat en la ciutat de Girona i s'ajusti als objectius de la convocatòria.

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- En una de les dues oficines del registre de la Universitat de Girona (edifici Les Àligues - Campus Barri Vell o edifici CIAE - Campus Montilivi).
- Correu postal


Documentació que cal aportar:
Participació convocatòria beca Josep Pallach per a projectes d'innovació educativa:
- Instància específica
- Projecte de l'activitat
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva
- Altra documentació acreditativa
- Currículum

Observacions:
les dades identificatives han d'incloure:
En el cas d'entitats o associacions: el nom de l'entitat, les dades personals del seu/seva responsable, l'adreça, telèfon i correu electrònic, els estatuts, el document acreditatiu dels poders de la persona sol·licitant per concórrer a aquesta convocatòria.
En el cas del professorat: identificació personal (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic), titulació, centre de treball o entitat. En cas que es tracti d'un equip, caldran les dades de cadascun dels membres i la indicació, si escau, de la persona
que assumeix el paper de coordinador/a.

La descripció detallada del projecte ha d'indicar el nom i definició temàtica, els objectius, les fonts d'informació, la metodologia a seguir, el calendari i les aportacions educatives. També cal explicitar el format dels materials didàctics: material escrit, gràfic i audiovisual.
El termini de presentació de sol·licituds és el 2 de novembre de 2015.

Legislació
Bases de la convocatòria de la beca Josep Pallach de projectes d'innovació educativa

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Bases de la convocatòria 2015-2016

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010