Ajuntament de Girona

dimecres 29 de juny 2016, 09:12:54

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica

És un impost obligatori sobre la titularitat d'un vehicle.


Obtenir instància


A qui va adreçat:
- La persona interessada o el seu representant.

Com fer-ho:
Presencialment a l'Oficina de Gestió Tributària o a les gestories concertades.
Un vegada fet el tràmit, s'ha d'anar a pagar l'autoliquidació de l'impost.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals de l'any en curs.

Documentació que cal aportar:
- DNI o NIF.
- Fitxa tècnica del vehicle
- En cas que el vehicle es doni d'alta a nom d'una empresa s'ha de dur la còpia del NIF de l'empresa.

Observacions:
L'impost l'ha de pagar la persona física o jurídica que figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació.

Legislació
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010