Ajuntament de Girona

diumenge 24 de juny 2018, 10:40:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Baixa d'impost d'un ciclomotor amb placa municipal

Baixa d'impost d'un ciclomotor amb placa municipal

Sol·licitud de baixa de l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica per als ciclomotors que no hagin fet el canvi de la placa municipal de matriculació per la de la Direcció General de Trànsit. Aquesta baixa implica la retirada definitiva de la circulació d'aquest vehicle.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada o el seu representant.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Documentació que cal aportar:
- DNI

Legislació
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Compliment Llei 11/2007
Baix

Tràmits relacionats:
Canvi de titular d'un ciclomotor amb placa municipal

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010