Ajuntament de Girona

dimarts 26 de març 2019, 23:31:45

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de baixa al Registre Municipal de Parelles de Fet

Sol·licitud de baixa al Registre Municipal de Parelles de Fet

Cal sol·licitar la baixa del registre municipal de parelles de fet per anul·lar la unió.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
DEPARTAMENT D' ESTADÍSTICA
972 419 129

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de baixa al Registre Municipal de Parelles de Fet:
- Certificat de convivència dels dos últims anys (si escau)
- Certificat de defunció (si escau)
- Còpia del Llibre de família
- Document identificatiu de la persona interessada
- Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials (si escau)
- Acreditació oficial de l'estat civil de les dues persones (si escau)

Observacions:
Es realitzarà presencialment al departament d'Estadística en l'horari de 8:30 a 15:00 hores.
Quan hagi finalitzat una unió estable d'una parella, els membres d'aquesta no podran formalitzar al Registre Municipal una nova inscripció d'una relació estable amb una altra persona fins que no hagin transcorregut almenys sis mesos des de la data de la baixa de la inscripció de l'anterior unió estable de parella.

Legislació
Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella.
Acord de Ple de l'Ajuntament de Girona, d'1 d'abril de 2003.

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010