Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 10:31:40

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres

Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres

Les llicències d'obres tenen un període de vigència que s'especifica en el document de la llicència concedida.
Si ja es disposa de llicència d'obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es poden iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans que caduquin.


Obtenir instància


A qui va adreçat:
- La persona física o jurídica titular de la licencia.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
Un cop omplerta i signada, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:
- Enviant-la per correu ordinari.
- Lliurant-la a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:109,10 EUR.
En el moment de fer la sol·licitud es generarà un document de pagament de taxa, que s'haurà de fer efectiu en el termini de 10 dies en qualsevol entitat de la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona.

Documentació que cal aportar:
- Document de pagament de taxa.

Legislació
Art. 66 Ordenances d'edificació.
Art. 189 del text refós de la Llei dUrbanisme de Catalunya.
Ordenances fiscals.

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010