Ajuntament de Girona

dimecres 17 de juliol 2024, 23:58:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  »  Funcionament del Registre electrònic:

Funcionament del Registre electrònic:

El registre electrònic de l’Ajuntament de Girona és l'accés per mitjans electrònics al Registre General de Documents de l’Ajuntament i s'hi pot accedir durant les 24 hores del dia, cada dia de l’any.

El catàleg de tràmits és la guia de tots els tràmits que l’Ajuntament de Girona ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats amb l’objectiu d'informar i donar a conèixer l’oferta de tràmits, informació sobre els requisits, procediments necessaris, models d’instància... i, fins i tot, la possibilitat de fer-ne la tramitació en línia amb o sense signatura, segons el cas.

La data d’entrada i/o de sortida s’acreditarà mitjançant un servei de consignació electrònica de data i hora. A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials.

La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions que no segueixin els models descrits a l’article 20 de l’Ordenança municipal de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Girona o no compleixin tots els mecanismes d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que fixi l’Ajuntament de conformitat amb les previsions d’aquesta ordenança.

El registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentats, així com un rebut amb la relació dels documents presentats, incloent-hi la data i l’hora de presentació i el número d'entrada en el registre. La no emissió del rebut o, si escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència en la transmissió implica que no s’ha produït la recepció.

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, es publicarà a la seu electrònica la informació sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de la durada de la mateixa i, si escau, l’adopció de mesures correctives de la situació.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010