Ajuntament de Girona

dimarts 27 d'octubre 2020, 07:33:14

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a "Girona, Temps de Flors"

Sol·licitud de participació a "Girona, Temps de Flors"

"Girona, Temps de Flors" és un dels esdeveniments més importants per a la societat gironina, que permet a la ciutadania i als nombrosos visitants que s'acosten a Girona, gaudir d'espais ornamentats amb flors i plantes i descobrir i reviure la Girona monumental.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

- Relació de projectes realitzats amb anterioritat
- Projecte del muntatge floral amb la informació següent:
Explicació detallada del muntatge floral
- Fotomontatge o croquis
- Relació de materials emprats
- Relació de serveis que requereixin el suport de jardiners i brigades de l'Ajuntament de Girona

Observacions:
El termini de presentació de sol·licituds és el 30 de novembre de 2019.

Legislació
Bases de la convocatòria de la 65ª Exposició de flors, monuments, patis i jardins.

Més informació
Bases de la convocatòria

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010