Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 04:16:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a "Girona, Temps de Flors"

Sol·licitud de participació a "Girona, Temps de Flors"

"Girona, Temps de Flors" és una mostra floral que promou la societat civil i que es porta a terme amb voluntaris, entitats associatives de Girona i l'Ajuntament de Girona, en espais emblemàtics i monumentals de la ciutat, tant públics com d'entitats cíviques.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Personas físiques, entitats sense ànim de lucre i institucions interessades

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Relació de projectes realitzats amb anterioritat, amb acompanyament d'imatges.
- Projecte del muntatge floral amb la informació següent:
- Explicació detallada del muntatge floral
- Fotomuntatge o croquis
- Relació de materials emprats
- Pressupost
- Relació de projectes realitzats anteriorment amb fotografia del resultat obtingut
- Relació de serveis que requereixin el suport de jardiners i brigades de l'Ajuntament de Girona
Especificacions de la documentació a aportar:
Al fotomuntatge o croquis caldrà una descripció detallada del projecte floral amb mides, materials utilitzats, descripció del sistema de subjecció, si s'escau, i descripció del grau d'ocupació de l'espai.

Observacions:
- Les inscripcions per presentar les propostes i seleccionar espais finalitzaran el 10 de gener de 2024.

Legislació
Bases de la convocatòria de la 67ª Exposició de flors, monuments, patis i jardins.

Més informació
Bases de la convocatòria
Espais disponibles

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010