Ajuntament de Girona

diumenge 31 de juliol 2016, 11:22:23

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal

Per poder accedir a les proves de selecció de personal, per cobrir llocs fixes o temporals a l'Ajuntament de Girona, cal presentar un petició.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal:
- Currículum
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Fotocòpia de la titulació demanada

Legislació
- Normativa sobre personal al servei de les entitats locals de Catalunyahttp://www.gencat.cat/sial/norma_personal/index_normativa_personal.htm

Termini resolució
20 dies hàbils des del termini de presentació de sol·licituds.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Declaració de compromís de portar armes de foc

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010