Ajuntament de Girona

diumenge 31 de juliol 2016, 00:30:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exempció de la taxa per la tinença i control dels animals

Sol·licitud d'exempció de la taxa per la tinença i control dels animals

L'Ajuntament de Girona contempla exempcions de la taxa per la tinença i control dels animals a les persones que tenen pocs ingressos i els propietaris d'un gos guia.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exempció de la taxa per la tinença i control dels animals:
- Document de valoració de la discapacitació
- Certificat d'ingressos de l'Agència estatal de administración tributària / autorització per la consulta de dades
- Instància específica

Observacions:
- Estaran exempts d'aquesta taxa les persons cegues o amb altres discapacitats que necessitin un gos per guiar-se, així com les persones que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l'ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més 15 euros. En el cas de de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat familiar no hauran d'excedir el límit anterior en més d'una quarta part.
- S'hauran d'acreditar els ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

Legislació
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tinença i control dels animals.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre béns immobles
Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries i clavegueram

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010