Ajuntament de Girona

diumenge 24 de juliol 2016, 16:36:59

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts

Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts

Les entitats o persones beneficiàries de subvencions, beques i/o ajuts hauran de justificar la realització de l'activitat subvencionada.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
Documentació per justificar la subvenció, beca i/o ajut:
- Justificació econòmica
- Balanç econòmic
- Memòria de l'activitat o estudis realitzats

Observacions:
La justificació és un acte obligatori de la persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora de la subvenció i comporta l'acreditació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el seu atorgament.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010