Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 00:57:25

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'informe tècnic sobre accident de circulació i/o actuació policial

Sol·licitud d'informe tècnic sobre accident de circulació i/o actuació policial

Es poden demanar còpies d'informes sobre accidents de ciruclació i/o certificats d'una actuació de la Policia Municipal.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016:
Informe tècnic: 76,55 EUR.
Informe simple: 27,75 EUR.
Certificat d'actuació policial: 18,55 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'informe tècnic sobre accident de circulació i/o intervenció policial:
- Instància específica

Observacions:
La sol·licitud d'informes tècnics és de caràcter genèric, és a dir, el tipus d'informe que s'emetrà serà tècnic o simple en funció del tipus de sinistre. En el moment de notificar la recollida, s'informarà a la persona interessada del tipus d'informe i de les taxes.
Document que inclou l'inici, l'evolució i la resolució d'una actuació policial, diferent a la d'un accident de circulació, que no hagi derivat en la instrucció de diligències.

Legislació
- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehciles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
- Ordenances fiscals i preus públics.

Termini resolució
7 dies

Silenci administratiu
Negatiu

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010