Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 04:38:44

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives municipals

Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives municipals

L'Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania una xarxa d'equipaments esportius per atendre les diverses necessitats de pràctica físicoesportiva per a la temporada de setembre a juny.
Cada any s'obre una convocatòria per a la sol·licitud de les instal·lacions esportives.Temporada 2024-2025: sol·licitud del 17 al 26 de maig de 2024.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Relació d'equips o grups (esports individuals) que faran ús de les instal·lacions esportives municipals, així com la categoria i/o edats
dels esportistes.
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

Observacions:
El període de sol·licitud és del 17 al 26 de maig de 2024 (ambdós inclosos).

Les instal·lacions que es posen a disposició de les entitats:
- Pavelló municipal de Palau
- Pavelló municipal de Palau 2
- Pavelló municipal de Santa Eugènia
- Pavelló municipal de Santa Eugènia-Montfalgars
- Pavelló municipal de Vila-roja
- Pavelló municipal de Pont Major
- Pavelló municipal de Girona-Fontajau
- Pista poliesportiva coberta de l'Escola Migdia
- Pista poliesportiva coberta de l'Escola Pla de Girona
- Pista poliesportiva coberta de l'Escola Cassià Costal
- Piscina municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
- Piscina municipal de Palau
- Camp de futbol municipal de Vila-roja
- Camp de futbol municipal de Pont Major
- Camp de futbol municipal de Torres de Palau
- Zona Esportiva la Devesa (Espai de sorra)

Més informació
ANNEX 1. Instal·lacions i espais esportius objecte de la sol·licitud
Més informació
ANNEX 2. Període d'obertura i horaris de les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 3. Tipus d'activitats en les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 4. Criteris per a la concessió d'ús de les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 5. Franges horàries orientatives en l'ús d'instal·lacions esportives
ANNEX 6. Hores orientatives per a l'ús de les instal·lacions segons el tipus d'esports i la categoria dels equips
ANNEX 7. Distribució de l'ús potencial de les instal·lacions esportives segons franges horàries
ANNEX 8. Condicions d'ús de les instal·lacions esportives municipals
ANNEX 9. Sol·licitud: període, lloc i documents a adjuntar

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010