Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 17:14:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Sol·licitud de participació en la convocatòria de subvencions pel transport adaptat

Atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Les entitats que realitzen transport adaptat, porta a porta, a persones discapacitades amb problemes de mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronats a la ciutat de Girona.


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu ElectrònicaRequisits previs:
- Estar inscrits al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats.
- Complir amb la normativa vigent pel que fa a assegurances de vehicles, impostos i llicències.
- Ser entitat amb finalitat social.
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- No tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada anteriorment per aquest Ajuntament, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.

Observacions:
b>Convocatòria tancada
- Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
-Tipus de subvenció:
La subvenció consisteix en una aportació econòmica i la seva concessió no pressuposa cap obligació municipal respecte d'exercicis posteriors.
- Seran subvencionables les despeses relatives als serveis de transport adaptat, porta a porta, realitzats a persones discapacitades amb mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona.

Més informació
Bases convocatòria de subvencions pel transport adaptat
Subvencions, beques i ajuts de l'ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010