Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 15:29:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a donar suport als projectes destinats a joves promogudes per a les entitats de la ciutat i són subvencionables les despeses vinculades a projectes d'actuació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Entitats sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s'especifiquen al punt 7 de les bases específiques reguladores.


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica


Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del 20 de febrer al 17 de març de 2023.

Legislació
- Decret de la Generalitat de Catalunya 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure.
- Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini resolució
Tal i com s'especifica al punt 14.5 de les bases, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria.

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Bases i convocatòria
Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com les obligacions de la Seguretat Social
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010