Ajuntament de Girona

diumenge 14 de juliol 2024, 04:14:04

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

Sol·licitud de subvenció a projectes d'entitats juvenils

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencions destinades a donar suport a projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents i a projectes per a joves promoguts per entitats de la ciutat. Són subvencionables les despeses vinculades a projectes d'actuació en aquests dos àmbits:

- Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.
- Projectes per a joves de 16 a 29 anys.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Entitats sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s'especifiquen al punt 7 de les bases específiques reguladores.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica


Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del 25 de març al 23 d'abril de 2024.

Legislació
- Decret de la Generalitat de Catalunya 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure.
- Art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Bases reguladoreshttps://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/184/202118408020.pdf
/>
- Convocatòria 2024

Termini resolució
Tal i com s'especifica al punt 14.5 de les bases, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria.

Silenci administratiu
Negatiu

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Més informació
Bases i convocatòria 2024
Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com les obligacions de la Seguretat Social
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010