Ajuntament de Girona

dimecres 27 de juliol 2016, 21:09:18

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per el foment i promoció de l'esport escolar

Sol·licitud de subvenció per el foment i promoció de l'esport escolar

La subvenció d'aquesta convocatòria està destinada al desenvolupament d'activitats esportives fora de l'horari lectiu (extraescolars).


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones representants dels centres de primària o les associacions de pares i mares de Girona.


Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal


Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de subvenció per el foment i promoció de l'esport escolar:
- Instància específica
- Projecte de l'activitat
- Altra documentació acreditativa
- Certificat del secretari/secretària de l'entitat amb el nombre total de grups per als quals sol·licita ajuda
- Programa d'activitats realitzades durant l'any
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud
- Pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat

Observacions:
Hi ha unes bases específiques anuals per a la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d�octubre de 2015.
El termini per justificar la totalitat de l'ajut rebut és fins el 30 de juny de 2016.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Bases Generals Educació 2016/2017
Bases convocatòria curs 2019/2017

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010