Ajuntament de Girona

diumenge 31 de juliol 2016, 07:19:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat en relació al servei de Mobilitat i Via Pública

Sol·licitud de certificat en relació al servei de Mobilitat i Via Pública

Es poden sol·licitar diferents tipus de certificats relacionats amb els vehicles desballestats, l'ordenació i regulació del trànsit, de serveis per presentar-se a licitacions, de llicències de taxi i de titularitat del servei amb indicació del número de llicència i vehicle adscrit.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Correu postal

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 24 EUR.

Documentació que cal aportar:
Solicitud de certificado en relación al servicio de Mobilidad y Via pública:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal

Observacions:
Tipus de certificats:
- Certificat sobre vehicles desballestats
- Certificat sobre ordenació i regulació del trànsit
- Certificat acreditatiu de serveis contrastats i efectuats d'entitats amb indicació dels imports per presentar-se a licitacions
- Certificat de penyora de llicència de taxi
- Certificat de titularitat del servei amb indicació del número de llicència i vehicle adscrit
- Certificat per a la recisió d'autotaxi anual i ordinària
- Certificat per a la revisió extraordinària a sol·licitud de l'interessat

Legislació
- Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària
- Ordenances fiscals vigents

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010