Ajuntament de Girona

dissabte 15 d'agost 2020, 05:17:03

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació al Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Sol·licitud de participació al Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Sol·licitud de participació al Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona destinat a reconèixer i promoure l'esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d'àmbit local.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- L'alumnat matriculat el curs actual en cicles formatius de grau mitjà i/o grau superior dels centres de formació professional de la ciutat de Girona
- L'alumnat matriculat en els programes de formació i inserció (PFI) i formació professional bàsica en centres de la ciutat de Girona

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
- La participació és voluntària i comporta l'acceptació d'aquestes bases
- Els projectes han de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents
- Es recomana l'elaboració del projecte dins el marc del mòdul formatiu d'Empresa i iniciativa emprenedora o altres mòduls relacionats amb l'emprenedoria
- Cada centre podrà presentar un màxim de 5 projectes entre ambdues categories
- Els projectes s'han de lliurar en format digital obligatòriament

Documentació que cal aportar:
- Projecte

Observacions:
- L'alumnat interessat a participar-hi ha de presentar intància a través del seu centre de formació.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions

Més informació
Bases reguladores
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010