Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 04:30:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en el Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Sol·licitud de participació en el Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Sol·licitud de participació en el Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona destinat a reconèixer i promoure l'esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d'àmbit local.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- L'alumnat de cicles formatius de grau mitjà o grau superior dels centres de formació professional de la ciutat de Girona.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
- La participació és voluntària i comporta l'acceptació de les bases reguladores
- Els projectes han de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents
- Es recomana l'elaboració del projecte dins el marc del mòdul formatiu d'Empresa i iniciativa emprenedora o altres mòduls relacionats amb l'emprenedoria al centre
- Cada centre podrà presentar un màxim de 5 projectes entre ambdues categories
- Els projectes s'han de lliurar en format digital obligatòriament

Documentació que cal aportar:
- Pla d'empresa

Observacions:
Convocatòria 2024
El termini per presentar la sol·licitud és fins al 21 de juny de 2024.
S'estableixen dues categories de participació al premi:
- Projectes d'alumnes de cicles formatius de grau mitjà
- Projectes d'alumnes de cicles formatius de grau superior

- L'alumnat interessat a participar-hi ha de presentar intància a través del seu centre de formació, amb el model normalitzat, al registre electrònic de l'Ajuntament de Girona.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions

Termini resolució
3 mesos

Més informació
Bases reguladores
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010