Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:27:46

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per accedir al Programa Mesures Alternatives

Sol·licitud per accedir al Programa Mesures Alternatives

El programa "MESURES ALTERNATIVES" és un programa adreçat als menors de 18 anys que han estat sancionats per la possessió o consum de drogues: cànnabis i consisteix en aixecar la sanció administrativa a canvi de l'assistència a un curs de formació de 4 sessions.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Nois i noies empadronats a la ciutat de Girona
- Menors de 18 anys
- No poden ser reincidents del servei
- S'ha de realitzar la sol·licitud un cop ha passat el període voluntari de pagament

Observacions:
- És un servei que està lligat a la Policia Municipal, només s'atendran les peticions que vinguin derivades de la Policia perquè és qui atura la tramitació de la sanció per facilitar l'assistència a les mesures alternatives. Un cop realitzat el curs, s'anul·la la sanció.
- Aquesta iniciativa requereix la implicació tant dels joves com de les famílies ja que de les 4 sessions, 2 caldrà assistir-hi amb els pares/mares.
- Només és pot sol·licitar una vegada.
- La no assistència implicarà la pèrdua de la sol·licitud i la possibilitat de tornar-ho a sol·licitar.
- Per poder sol·licitar aquest programa, s'ha esperar que hagi transcorregut el termini de pagament.

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010