Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:19:06

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud del certificat d'Acollida

Sol·licitud del certificat d'Acollida

El certificat d'Acollida és una certificació que acredita que una la persona nouvinguda ha portat a terme diferents accions formatives.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Presencialment per registre d'entrada a l'OAMR
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Totes les persones majors de 16 anys poden ser demandants.
Que hagin participat del Circuit d'Acollida i hagin fet els tres mòduls formatius.
Que tot i no haver participat del Circuit d'Acollida presentin la documentació que justifiqui que tenen coneixements sobre els mòduls formatius. (Convalidació)
La Tècnica d'Acollida també pot fer les proves de nivell lingüístic.


Observacions:
El Servei de Primera Acollida té com a finalitat promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones nouvingudes.
Els Certificats d'Acollida són útils per a sol·licitar l'arrelament i per tramitar la renovació de documentació. Així, per exemple, el certificat és necessari per participar a programes laborals com ACOL.
Per demanar el certificat s'han d'haver cursat els tres mòduls formatius.
Si la persona sol·licitant no ha acabat els mòduls formatius i ha entrat la sol·licitud de Certificat de Primera Acollida, tindrà dos anys com a màxim per presentar la documentació que li falta.

Legislació
- Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Més informació
Web acollida persones nouvingudes

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010