Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 02:51:54

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per formar part del sector verd del Mercat de Nadal

Sol·licitud per formar part del sector verd del Mercat de Nadal

Sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de parades del sector verd ornamental nadalenc durant el Mercat de Nadal a la plaça de la Independència, en el marc de la celebració de les festes de Nadal de l'any 2024, amb la possibilitat de pròrroga per a les edicions 2025, 2026 i 2027.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Podrà sol·licitar-ho la persona interessada que doni compliment a l'Ordre de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix grèvol, i per l'Ordre de 2 de juliol de 1990, per la qual es regulen la presentació
i les modalitats de comercialització dels arbres de Nadal.
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=35548https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=48873

Com fer-ho:
Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica.

Període de sol·licitud del 8 d'abril al 6 de maig de 2024 (ambdós inclosos).

Documentació que cal aportar:
- Fotocòpia de l'alta al padró de l'IAE, en el cas de no ser local
- Fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social com a autònoms
- Carnet artesà en el cas de venda d'artesania
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
- Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil
- Declaració responsable

Observacions:
La documentació a adjuntar a la sol·licitud és tota la documentació necessària per tal de poder puntuar els ¿Criteris per a la valoració de les sol·licituds¿ especificats a l'article 9è de les presents bases. Els punts que no es puguin valorar per manca de documentació justificativa no podran ser esmenats a l'interessat/da i es valoraran amb zero punts.

Legislació
- Bases reguladores
- Ordenances fiscals i preus públics
- Reglament de Fires i mercats al carrer de Girona

Termini resolució
2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Informació web Mercat de Nadal
Bases reguladores BOP 67 del 05/04/2024
Ordenances fiscals
Reglament fires i mercats al carrer de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010