Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:41:41

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de la justificació econònica de subvencions del servei de Cultura

Comunicació de la justificació econònica de subvencions del servei de Cultura

Justificació de subvencions del Servei de cultura, destinades a la creació, producció i formació artística, acompanyament audiovisual i per a activitats culturals complementàries a l'oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d'acció social per a empreses, entitats, i persones físiques marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Persones físiques, empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre a les quals l'Ajuntament de Girona ha atorgat una subvenció per a finalitats artístiques i culturals.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Observacions:
Es detallen a les bases específiques i a les convocatòries anuals de cada línia de subvenció.

Per a la modalitat C de la subvenció GIRONA CREA cal adjuntar el full de càlcul del pressupost-liquidació Girona Crea al tràmit.
https://seu.girona.cat/portal/dades/tramits/_descarrega_ca/pressupost-liquidacio-Crea.xlsx

Per a la subvenció AMPLIA CULTURA cal adjuntar el full de càlcul del pressupost-liquidació Amplia Cultura al tràmit.
https://seu.girona.cat/portal/dades/tramits/_descarrega_ca/pressupost-liquidacio-Amplia.xlsx

Més informació
Model de declaració responsable de destinació d'una part de la subvenció a la manutenció pròpia i/o despeses indirectes
EXCEL Pressupost liquidació GIRONA CREA Modalitat C
EXCEL Pressupost liquidació AMPLIA CULTURA

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010