Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 03:19:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada

Sol·licitud de subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada

La finalitat de la subvenció és garantir el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats de tots els infants en la primera etapa d'educació infantil a la ciutat de Girona facilitant el procés d'escolarització dels infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic clínic de pluridiscapacitat o transtorn del desenvolupament greu.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Als tutors/es legals d'infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic clínic de pluridiscapacitat o transtorns del desenvolupament severs, residents a la ciutat de Girona, els/les fills/es dels quals precisen d'atenció especialitzada per al seu procés d'escolarització en el primer cicle d'infantil.

Com fer-ho:
Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
Instància general adreçada al Servei d'Educació exposant l'interès de sol·licitar la subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada i, on es faci constar en tot cas, nom i cognoms de l'infant, data de naixement i el període d'escolarització subvencionable.

Observacions:
El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria del curs escolar 2023/2024 començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i finalitza el 3 de setembre de 2024.

A la sol·licitud s'hi haurà de fer constar, en tot cas, nom i cognoms de l'infant, data de naixement i el període d'escolarització subvencionable.

Legislació
- Llei 38/2033, de 17 de novembre, general de subvencions
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona.

Tràmits relacionats:
Declaració d'acceptació i justificació de la subvenció per a l'escolarització a l'escola bressol en aula d'atenció especialitzada

Més informació
Subvencions, beques i ajudes de l'Ajuntament de Girona
Bases i convocatòria

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010