Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 15:53:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de cartografia

Sol·licitud de cartografia

Sol·licitud d'informació de plànols i mapes del terme municipal a diverses escales, amb les capes d'informació desitjades i en suport paper o digital.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals


Observacions:
Cal especificar el tipus de plànol, la informació que ha de contenir, l'escala i el format.
CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ:
La informació i la documentació administrativa produïdes directament per l'Ajuntament de Girona són de domini públic i no estan protegides per drets de propietat intel·lectual. Qualsevol persona pot reutilitzar gratuïtament i sense permís els documents, la informació i les dades obertes produïdes i publicades per l'Ajuntament de Girona al seu web. La citació de la font original no és obligatòria, tot i que és recomanable fer-ho sempre.
La reutilització de la informació sempre és responsabilitat exclusiva de la persona que la porta a terme i l'Ajuntament de Girona no es fa responsable davant de tercers de qualsevol possible reutilització. L'Ajuntament es reserva el dret de modificar-ne els possibles errors o d'actualitzar-la sense cap mena de comunicació prèvia.

Legislació
- Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010