Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 20:12:57

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de mediació

Sol·licitud de mediació

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor dóna informació i orientació a les persones consumidores i usuàries en l'exercici dels seus drets i pot gestionar la tramitació de les seves reclamacions.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic/

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A través del web
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Documentació acreditativa

Observacions:
Les vostres dades podran ser cedides a l'entitat contra la qual es reclama o un altra organisme amb la finalitat de gestionar la reclamació. Podeu exercir en qualsevol moment els drets de d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts reglamentàriament dirigint-vos a la persona responsable del fitxer mitjançant escrit adreçat a l'Oficina Municipal d'Informació de Consum.
Es poden adjuntar els següents documents: full oficial de reclamació, factures, tiquets de compra, contractes, etc.)

Legislació
- Llei 22/2010 Codi de Consum de Catalunya. R.D. Legislatiu 1/2007 Llei General Defensa dels consumidors i usuaris.
- Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010